Fremtidens grønne energi i Vordingborg

Udsigt over Vordingborg, hvor Energy Modelling Lab har afholdt grøn dialog om fremtidens energiforsyning

I Vordingborg forventes efterspørgslen på grøn strøm at stige i de kommende år. Det drejer sig dels om grøn strøm til at dække det almindelige forbrug til husholdninger, transport og erhverv, dels til det planlagte PtX-anlæg på erhvervshavnen. Hvor skal strømmen komme fra? Energy Modelling Lab har deltaget i et borgermøde om fremtidens grønne energi i Vordingborg, organiseret af Teknologirådet.

Hvad det almindelige forbrug angår, kan efterspørgslen gå hen og stige med 45% frem til 2050. For PtX-anlæggets vedkommende, så drejer det sig om mere end en seks-dobling frem til 2050. På to møder har vi præsenteret forskellige muligheder for at producere tilstrækkelig med grøn strøm.

Det har givet de fremmødte Vordingborg-borgere et godt grundlag for en dialog om grøn energi. En række fremtrædende, lokale erhvervsledere er på forkant med den grønne omstilling, og mange borgere er både engageret og vidende. Erfaringen viser, at dialog kan bane vejen for øget opbakning til de forandringer, omstillingen til grøn energi indebærer.

Vordingborg Kommunes Klima- og teknikudvalg forventer at vedtage en strategiske energiplan i løbet af efteråret 2023.

Sol og vind

Beregninger viser, at de allerede planlagte solcelle- og landvindsanlæg i Kommunen kan dække efterspørgslen til det almindelige forbrug til husholdninger, transport og erhverv. Det er også muligt at forsyne PtX-anlægget med energi fra havvind, som man kan se på nedenstående diagrammer. Der er indsendt en række ansøgninger til Energistyrelsen om at opføre havvind-projekter i områder omkring Vordingborg Kommune. Hvis anlæggene bliver opført, kan de forsyne PtX-anlægget.

Grøn energi dialog med borgerne i Vordingborg Kommune. Beregninger viser, at der kan produceres grøn strøm nok til både almindeligt forbrug og det nye PtX anlæg.

PtX-anlægget på erhvervshavnen på Masnedø skal producere CO2 neutralt brændstof til luftfarten. Det bliver opført af virksomheden Arcadia eFuels.

Projekt: ”Fremtidens Grønne Energi og Borgerne”

Tidsperiode: 2023

EML-Team: Ida Græsted Jensen and Kenneth Karlsson

Klient: Teknologirådet

Budget: DKK 100,000

Reference: Niels-Kristian Tjelle Holm, nh@tekno.dk