Grøn dialog i Kalundborg

Energy Modelling Lab har deltaget i en grøn energi dialog med borgerne i Kalundborg Kommune. Efterspørgslen på grøn strøm vil flerdobles, men hvor skal den komme fra?

I Kalundborg Kommune forventes forbruget af grøn strøm at stige voldsomt i de kommende år. Der kan blive tale om mere end en fordobling frem til 2050. Hvor skal strømmen så komme fra? Energy Modelling Lab har deltaget i en grøn dialog i Kalundborg I Vordingborg forventes efterspørgslen på grøn strøm at stige i de kommende år. Det drejer sig dels om grøn strøm til at dække det almindelige forbrug til husholdninger, transport og erhverv, dels til det planlagte PtX-anlæg på erhvervshavnen. Hvor skal strømmen komme fra? Energy Modelling Lab har deltaget i en grøn dialog i Vordingborg på et borgermøde, organiseret af Teknologirådet.

Forbrug af arealer

Det er især de store industrivirksomheder, der får brug for store mængder grøn strøm. Det gælder blandt andre Gyproc, Novo Nordisk, Novozymes og Kalundborg Refinery. Der er mange spørgsmål at tage stilling til. Et af dem er, om Kalundborg Kommune skal gå efter at blive selvforsynende med grøn strøm eller satse på at få strøm udefra.

Et vigtigt grundvilkår er hvilke arealer, der kan benyttes. Grøn energiproduktion kræver forholdsvis store arealer. Energy Modelling Lab har udarbejdet et eksempel på, hvordan der kan produceres 1 million MWh om året i Kommunen. Kalundborg får muligvis brug for omkring 1,5 million MWh eller mere i 2050.

Vi præsenterede eksemplet på et borgermøde arrangeret af Teknologirådet. Vi viste blandt andet hvor mange hektar, de forskellige teknologier skal bruge for at producere 1 million MWh om året:

Diagram der viser arealforbruget til at producere grøn strøm med hhv. sol, havvind, landvind, træ, halm til energi og halm til biogas.

I eksemplet mixer vi, så 35 % af strømmen kommer fra havvind, 35 % fra landvind, 20 procent fra sol og de resterende 10 % fra træ og biogas. Der bliver der anvendt 9000 hektar i alt, heraf 1300 hektar til havvindmøller. Eksemplet indebærer, at der er produktion af grøn energi på omtrent 13 procent af Kalundborg Kommunes areal.

Præsentationen gav de fremmødte Kalundborg-borgere et godt grundlag for en dialog om grøn energi. En række fremtrædende, lokale erhvervsledere er på forkant med den grønne omstilling, og mange borgere er både engageret og vidende. Erfaringen viser, at dialog kan bane vejen for øget opbakning til de forandringer, omstillingen til grøn energi indebærer.

Projekt: ”Fremtidens Grønne Energi og Borgerne”

Tidsperiode: 2023

EML-Team: Ida Græsted Jensen and Kenneth Karlsson

Klient: Teknologirådet

Budget: DKK 100,000

Reference: Niels-Kristian Tjelle Holm, nh@tekno.dk